דנגוט מחשבים זוכה זאת הפעם השנייה ברציפות במכרז החשב הכללי, 
במסגרת המכרז תהייה דנגוט אחראית על אספקת עשרות אלפי מדפסות לייזר של חברת SAMSUNG
מתכלים ושרות ותחזוקה, לכל הגופים והמוסדות הממשלתיים של מדינת ישראל.