* שדה חובהמחלקת שירות/מעבדה  מחלקת מכירות/הנהלה מחסן לוגיסטי 
 קומה ב' 
טלפון :03-6395868
פקס:  03-6395881

קומה ג'
טלפון:03-6882372
פקס:  03-6882378

ריב"ל 34 ת"א
טלפון:03-6348376
פקס: 03-6878066