דנגוט השתתפה בכינוס השנתי למערכות מידע ברפואה שהתקיים ב 14 ליוני באווניו קרית שדה התעופה.
בכינוס הוצגו עגלות רפואיות חדשות, זרועות רפואיות ופתרונות רפואיים רבים לקהל הכינוס.