Panel XML

העבר להגדלה

נייר טרמי

גלילי נייר טרמי למגוון רחב של מדפסות קופה
 וקופות רושמות במידות שונות בהתאם לצורכי הלקוח
ניתן גם לייצר באופן מיוחד גלילים עם גרפיקה צבעונית.
בעלי תקן עמידות ל7 שנים.