Panel XML

העבר להגדלה

עמדת קיוסק פרסום

עמדת פרסום/מידע /שילוט דיגיטלי מיועדת למסכים גדולים , העמדה יציבה ובעלת נוכחות מרשימה נועדה למשוך את תשומת הלב במרחב הקמעונאי/מסחרי . ניתן לשלב גם מדפסת טרמית לשילוב הוראות התמצאות במידת הצורך ,לעמדה אזור מיתוג ליצירת בולטות , כניסת תשתיות חשמל ורשת מבוצעות מבסיס העמדה לטובת הגברת הבטיחות.

שימושים נפוצים: שילוט דיגיטלי/התמצאות/פרסום

  • מידות: 163 ס"מ , רוחב 50 ס"מ , עומק 22 ס"מ
  • מסך: "24 עד "42
  • מחשב: SFF/MINI PC  
  • חומרה נוספת: רמקולים