Panel XML

העבר להגדלה

מדפסת כרטיסים טרמית

שולחנית וקומפקטית מותאמת למגוון רחב של סוגי נייר טרמי ובעלת מנגנון משיכת כרטיסים אוטומטי. הדפסה מהירה ואיכותית , מתאימה להדפסות בודדות ולהדפסה של מאות כרטיסים בזמן קצר.
  • מדפסת טרמית עבור כרטיסים
  • יצרן: BOCA SYSTEMS
  • דגם: Lemur-C
  • טכנולוגיה: Direct Thermal
  • רוחב הדפסה: 50 עד 80.2 מ"מ
  • עובי נייר: עד 300 גרם
  • רזולוציית הדפסה: 203DPI
  • מהירות הדפסה: עד "8 בשניה
  • מתאימה לכרטיסים בחבילות (FAN FOLD)