Panel XML

העבר להגדלה

גולל מדבקות 

  • גולל מדבקות חיצוני תעשייתי מתוחכם
  • רוחב עד "4
  •  מהירות גלילה עד "10 לשניה
  • קלאץ` אוטומטי
  • ציר מתכוונן מ "1 עד "4
  • יכולת שינוי כיוון גילול
  • כולל ספק כוח עם שליטה על מהירות גלילה