Panel XML

העבר להגדלה

 גולל מדבקות חיצוני

  • גולל מדבקות חיצוני תעשייתי מתוחכם
  •  רוחב עד "9 
  • מהירות גלילה עד "10 לשניה
  •  קלאץ' אוטומטי
  •  ציר קבוע "1 או "3
  • יכולת שינוי כיוון גילול
  • יכולת קביעת עוצמת מתיחות והידוק הגליל (טורק)
  •  כולל ספק כוח