Panel XML

העבר להגדלה

תוויות מדף אלקטרוניות

מערכת חכמה להצגת מחירי המוצרים ומידע נוסף על גבי דף אלקטרוני!
המערכת הכוללת שינוי מחירים ממקום אחד בחנות בלי להתרוצץ!

יכולות טכניות:

  • גודל התג: "1.54 
  • רזולוציה: 44.5*35.9*11.6
  • צבעים: לבן, שחור ,אדום
  • שליטה מקומית לחנות ע"י שרת מקומי
  • שליטה מרכזית – לרשת חנויות
  • תקשורת: Bluetooth | NFC
  • טמפרטורה עבודה:  0~40℃
  • אורך חיים ארוך עם סוללה מתקדמת עד 5 שנים, ניתנת להחלפה.