Panel XML

העבר להגדלה

תוויות מדף אלקטרוניות

מערכת חכמה להצגת מחירי המוצרים ומידע נוסף על גבי דף אלקטרוני!
המערכת הכוללת שינוי מחירים ממקום אחד בחנות בלי להתרוצץ!

יכולות טכניות:

  • גודל התג: "2.9 
  • רזולוציה: 297X128 112DPI
  • צבעים: לבן, שחור, אדום
  • שליטה מקומית לחנות ע"י שרת מקומי
  • שליטה מרכזית – לרשת חנויות
  • תגים צבעוניים בגודל "1.5 ועד "7.5 , גודל A4 לפי דרישה
  • תגים למקררים ותגים ייחודיים למקפיאים
  • אורך חיים ארוך עם סוללה מתקדמת עד 8 שנים