Panel XML

העבר להגדלה

תוויות מדף אלקטרוניות

מערכת חכמה להצגת מחירי המוצרים ומידע נוסף על גבי דף אלקטרוני!
המערכת הכוללת שינוי מחירים ממקום אחד בחנות בלי להתרוצץ!

יכולות טכניות:

  • גודל התג: "4.2 
  • רזולוציה: 400X300 120DPI
  • צבעים: לבן, שחור ,אדום
  • שליטה מקומית לחנות ע"י שרת מקומי
  • שליטה מרכזית – לרשת חנויות
  • תגים צבעוניים בגודל "1.5 ועד "7.5 , גודל A4 לפי דרישה
  • תגים למקררים ותגים ייחודיים למקפיאים
  • אורך חיים ארוך עם סוללה מתקדמת עד 8 שנים