דנגוט מחשבים מציגה מגוון עמדות נגישות בוועידה הבינלאומית החמישית לטכנולוגיה בשירות הנגישות ACCESS ISRAEL 2017
מגוון עמדות קיוסק נגישות הכוללות ידיות אחיזה, מדבקות ברייל מיוחדות, לוח מקשים נומרי מישושי, מדבקות בלט, כניסה לאוזניות ורמקולים ועוד
עמדות הקיוסק של דנגוט מאושרת על ידי עמותת נגישות ישראל ויכולות לשמש למגוון צרכים, עמדות תורים | עמדות מידע | עמדות כרטוס וכו'